شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها ( س تا آخر )


سري لانكا

انواع رواديد: گذنامه معتبر، بليط رفت و برگشت يا مقصدي ديگر، گواهي واكسيناسيون بين المللي بر ضد بيماريهاي حاره اي، فرم سفارت، دو عكس، براي رواديد دانشجويي، ارائه پذيرش دانشگاه مقصد، شنبه تا پنجشنبه 30/8 تا 30/14.

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از اسكان، خيابان قباديان غربي، شماره 2/48.

سوئيس

بازرگاني: تلكس يا فكس از طرف 6 شركت دعوت كننده با مشخصات كامل افراد دعوت شده (شماره پاسپورت و يا تاريخ تولد) و تقبل تام هزينه ها در سوئيس و هزينه بازگشت به ايران.

تحصيلي: تسلط به زبان آلماني يا فرانسه، كپي گواهي پذيرش از دانشگاه، 3 فرم، عكس اسپانسر و معرف در سوئيس.

مقررات كلي جهت كليه درخواست كنندگان:

o گذرنامه بايد شش ماه پس از پايان مدت اقامت مورد نظر در سوئيس معتبر باشد.

o اجازه خروج معتبر از ايران

o فتوكپي از صفحات 2 تا 9 پاسپورت و از صفحات رواديدهاي معتبر.

o بليط رفت و برگشت معتبر و تأييد شده.

o اصل اجازه شناسنامه و فتوكپي آن.

o پاسپورت معتبر همسر

o يك قطعه عكس جديد به اندازه عكس گذرنامه از هر متقاضي

o فرم تكميل شده با ماشين تحرير با حروف بزرگ

o در صورتي كه مقصد نهايي كشور سوئيس نميباشد، داشتن رواديد معتبر و بليط هوائي تأييد شده براي كشور مقصد.

o در صورت لزوم سفارت مختار است تا هرگونه مدارك ديگري را از متقاضي رواديد مطالبه نمايد.

بازرگاني :

تلكس يا فاكس دعوتنامه مستقيم خطاب به سفارت

سوئيس در تهران توسط مؤسسه دعوت كننده،‌ نام ، شماره گذرنامه، تاريخ تولد، آدرس دقيق و مدت اقامت فرد و يا افراد دعوت شده، با قيد و ضمانت مخارح احتمالي و بازگشت به ايران، مدرك يا مداركي مبين رابطه بازرگاني بين متقاضي و شركت مربوطه سوئيسي بايد هنگام مصاحبه رواديد ارائه گردد. خواهشمند است توجه فرمائيد كه هيچگونه دعوتنامه اي از تلكس عمومي يا كابين فاكس عمومي ارسال شده باشد مورد قبول نميباشد.

ديدار خويشاوندان:

رواديد تنها براي اعضاي خانواده كه قصد ديدار خويشان نزديك خود (مادر، پدر، فرزندان، مادربزرگ، پدربزرگ) در سوئيس بايد فرم تعهد نامه اي را تكميلي كند كه اين فرم را ميتوانند از پليس شهر مربوطه در سوئيس دريافت دارند. فرم مذكور بايد توسط دفتر پليس اتباع بيگانه كانتون مربوطه امضاء و مهر شده و توسط دفتر پليس اتباع فدرال بيگانه در برن به اين سفارت ارسال گردد.

معالجه پزشكي در سوئيس:

تأييديه كسي توسط بيمارستان يا پزشك در سوئيس مبين اينكه در تاريخ معيني در انتضار بيمار براي معالجه هستند. در اين تأييديه نام بيما و اين كه چرا در سوتيس بايد معالجه انجام شود بايد ذكر گردد.

بيمارستان يا پزشك خطاب به سفارت تأييد نمايد كه مخارج برآورد شده به نحو مطمئني تأمين شده است در صورت نياز به همراه نام همراه بايد در تأييدنامه ذكر شود.

رواديد ترانزيت:

داشتن رواديد كشور مقصد نهائي

بليط هوائي تأييد شده از تهران به مقصد نهائي (براي يك بار ورود به سوئيس) و با رفت و برگشت (براي دو بار ورود) لازم است.

براي دارندگان رواديد يا اجازه اقامت معتبر از ايالت متحده آمريكا، كانادا يا كشورهاي منطقه اروپا رواديدي ترانزيت مورد نياز نميباشد.

تذكر مهم: چنانچه دلايل ارائه شده براي دريافت رواديد غير واقعي بوده و ديگر مصداقي نداشته باشد هر زمان امكان دارد از ورود به سوئيس در مرز جلوگيري بعمل آيد. صدور عملي رواديد در نهايت تنها در اختيار كامل سفارت سوئيس در تهران ميباشد و حتي چنانچه تمامي شرايط فوق الذكر نيز محق گشته باشد تقاضاي رواديد ميتواند بدون هيچ توضيحي رد شود. هزينه رواديد براي هر جلد پاسپورت 8 هزار تومان.

يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 11

آدرس: خيابان الهيه، خيابان بوستان، خيابان ياسمن، شماره 1/13

تلفن: 7-2268226

حافظ منافع ايالات متحده آمريكا

ويزا در ايران صادر نميشود. براي دريافت ويزا به تركيه مراجعه شود. دعوتنامه به اضافه حمايت مالي شخص دعوت كننده مداركي كه ثابت ميكند شخص بر ميگردد (اشتغال به كار، بازنشستگي) ويزا به افرادي داده ميشود كه بستگان نزديك در ايران داشته باشند.

صندوق پستي: 4683-19395

آدرس: خيابان خالد اسلامبولي، خيابان 17، شماره 5 ، ساعت تماس 7 تا 11

تلفن: 88792364 88782964

سوئد

درخواست براي دريفات فرم درخواست رواديد توريستي و يا اجازه اقامت كه بايد به صندوق پستي 449-19575 ارسال شود و در آن علت سفر قيد شود. بعلاوه پاكت با تمبر باطل نشده و آدرس منزل متقاضي.

رواديد اقامت: تنها به درخواست افرادي پاسخ داده ميشود كه همسر آنها مقيم سوئد باشد.

رواديد ديدار: تنها به درخواست افرادي پاسخ داده ميشود كه اقوام درجه يك آنها مقيم سوئد باشند.

رواديد تجاري: اصل دعوتنامه، معرفي نام از شركت ايراني به زبان انگليسي، 2 قطعه عكس و فرم سفارت.

رواديد دانشجوئي: جهت آگاهي از دانشگاهها به سفارت مراجعه شود. پذيرش از دانشگاه بعلاوه مدركي كه نشان دهد قدرت مالي ساليانه 12000 دلار را در خارج دارد.

رواديد درماني: متقاضيان ميتوانند با سفارت تماس بگيرند. هزينه انواع رواديد 9750 تومان است.

آدرس: پاسداران شمالي، خيابان بوستان، پلاك 5

يكشنبه تا پنجشنبه 12-10 تلفن: 2298314 يكشنبه و چهارشنبه 15-13 (جهت تماس تلفني) رواديد: درخواست كتبي رواديد را به صندوق پستي شماره 449-19575 همراه يك پاكت تمبردار كه نشاني متقاضي روي آن نوشته شده باشد. يكشنبه تا پنجشنبه. بخش رواديد: پاسداران، بوستان پنجم،

تلفن: 22298314 ساعت تماس 10 تا 12

نشاني سفارت: پاسداران، نسترن دوم

تلفن: 22296802 فاكس: 22286021

سوريه

رواديدي عادي، يك قطعه عكس 4*3 و مبلغ 30000 ريال. رواديد همان روز تحويل داده ميشود. اعتبار رواديد 3 ماه و مدت اقامت در سوريه 2 هفته است. روز و ساعت كار بخش رواديد همه روز به جز جمعه و تعطيلات رسمي. دريافت مدارك ساعت 9 الي 11 و تحويل مدارك يك روز بعد 13 الي 15.

بخش رواديد: خيابان آفريقا، خيابان آرش، شماره 22

تلفن: 2و 22059031

آدرس: خيابان آفريقا، خيابان ايرج، شماره 19.

فاكس: 22059409

سودان

پر كردن فرم مخصوص با ذكر محل اقامت در سودان، 3 فتوكپي از فرم سفارت، 3 قطعه عكس گذرنامه، بليط، همراه داشتن حداقل 500 دلار به هنگام ورود. هزينه صدور رواديد 65000 ريال. شنبه تا پنجشنبه از 30/8 تا 30/14.

تلفن: 88087297 22008575

سيرالئون

تا اطلاع ثانوي ويزا صادر نميشود.

تلفن و فاكس: 77529515

عراق

آدرس: خ دکتر شريعتی – پل رومی – کوچه کرميان – شماره 17

تلفن: 22210672

عربستان

انواع رواديد تنها با دعوت نامه تائيد شده وزارت امور خارجه عربستان که به اين سفارت خانه ابلاغ شده باشد, صادر می شود

حج عمره: فقط از طريق سازمان حج و زيارت

آدرس: بزرگراه آفريقا – بالاتر از پمپ بنزين – بلوار صبا – شماره 10

تلفن: 22050082-22050085

عمان

عادی: رواديد از طرف اداره هجرت در عمان و بنا به درخواست دعوت کننده صادر می شود

بازرگانی:

تائيده از اتاق بازرگانی و يا وزارت بازرگانی و يا دعوتنامه از يک شرکت عمانی, 2 قطعه عکس, گذرنامه معتبر, رواديد تا سه هفته پس از صدور و برای يک ماه اعتبار دارد. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/8 تا 14 هزينه صدور رواديد 23450 ريال

آدرس: خ پاسداران, بالاتر از سه راه فرمانيه – خ بوستان – نبش نسترن

تلفن: 22058277و 2-220556831

فرانسه

عادي-توريستي: نامه درخواست رواديد به انگليسي يا فرانسه، 2 قطعه عكس، بيمه حوادث در خارج از كشور، اصل فتوكپي دعوتنامه، گذرنامه و شناسنامه، در پاكت 15*22 با نشاني متقاضي و تمبر شده، به دفتر سفارت ارسال شود. پس از تكميل فرم و ارائه به مسئول سفارت پس از 20 تا 25 روز پاسخ پاسخ دريافت رواديد براي ورود به فرانسه مثبت بود، گذرنامه ويزا خورده تا ساعت 14 روز بعد عودت خواهد شد. سفارت متقاضي را از وقت ملاقات مطلع خواهد كرد. در روز مصاحبه اصل گذرنامه ارائه شود. هزينه صدور رواديد سه ماهه 11800 تومان.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت فرانسوي شامل مدت اقامت، تقبل هزينه ها و روابط تجاري به وابسته بازرگاني فرانسه.

وابسته بازرگاني: خيابان آفريقا،‌ شماره 150، تلكس COMFIR 224674

تحصيلي: تنها براي بعد از ليسانس- پذيرش از دانشگاه با اعتبار حداقل يك سال 2 فتوكپي از پذيرش- گواهي داشتن حساب بانكي و يا ارز در گذرنامه معادل 40000 فرانك فرانسه و 2 فتوكپي 8 قطعه عكس و 2 سري فتوكپي گذرنامه، به درخواستهاي تلفني ترتيب اثر داده نخواهد شد.

يكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 5/12 بعد از ظهر.

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو، پلاك 85

تلفن: 4-6676001

فلسطين

آدرس: خيابان فلسطين، بين ميدان فلسطين و بزرگمهر شماره 145

تلفن: 66402513 66464501

قبرس

قبرس شمالي: (ترك نشين): رواديد از نمايندگي سياسي در تركيه.

تلفن: 4-22565933 و 22565371

قبرس: رواديد در فرودگاه لارنكا صادر ميشود.

هنوز ترتيباتي داده نشده است كه رواديد قبرس در تهران صادر شود و شهروندان ايراني بايد براي گرفتن رواديدي توريستي به فرودگاه لارناكا قبرس مراجعه كنند و 150 دلار براي خرج و مخارج در قبرس به همراه داشته باشند. يكشنبه و چهارشنبه 30/8 تا 30/16 پنجشنبه 30/8 تا 30/14.

آدرس: خيابان فرمانيه، خيابان سعيدي، شماره 55

تلفن: 22299795 22299794

قرقيزستان

عادي- توريستي: دعوتنامه از خويشاوندان و يا معرفي نامه معتبر، عكس 1 قطعه، رواديد يك هفته، 35 دلار

بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو، كنسولگري روسيه

تلفن: 4-22565933 و 22565371

قزاقستان

عادي توريستي: دعوتنامه از خويشاوندان و يا معرفي نامه معتبر، عكس 1 قطعه، رواديد يك هفته، 35 دلار

بازرگاني: رجوع شود به شرايط توريستي  شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه از 30/10 تا 12

آدرس: دروس- خ هدايت – کوچه مسجد- شماره 4

تلفن: 4-22565933 و 22565371

قطر

عادی – توريستی: به تقاضای دعوت کننده گواهی ورود از طرف وزارت کشور قطر به سفارت فرستاده می شود.

بازرگانی: رجوع شود به شرايط توريستی شنبه تا چهار شنبه از 30/10 تا 14

آدرس: بزرگراه آفريقا – خ گل آذين – شماره 4

تلفن: 6-22221255 و 22051256

کانادا

عادی – توريستی: رواديد توريستی فقط برای اقوام درجه اول افراد مقيم کانادا, متقاضی برای رواديد کوتاه مدت بايد ثابت کند که به ايران باز می گردد. به علت متفاوت بودن شرايط در هر مورد برای اطلاعات بيشتر با تلفن سفارت تماس حاصل فرمائيد.

بازرگانی: دعوتنامه معتبر از شرکت کانادائی يا سابقه فعاليت بازرگانی بسيار معتبر با ساير کشورهای غربی. يک شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 12

آدرس: استاد مطهری, خ شهيد سرافراز. شماره 57

تلفن: 6-88732623

کرواسی

مدارک عمومی: فرم سفارت, 1 عکس, گذرنامه معتبر

توريستی: مدارک عمومی بعلاوه داشتن دعوتنامه موثر است. مدت اعتبار رواديد يکسال, هزينه دريافت رواديد برای ورود مکرر معادل 50 مارک آلمان و برای يک بار ورود 17 مارک آلمان است. مدت انتظار دو روز

بازرگانی: مدارک عمومی بعلاوه در صورت داشتن مجوز از وزارت بازرگانی کرواسی رواديد يکروزه صادر می شود. در غير اين صورت طی يک ماه انتظار بازرگانان می توانند برای بازاريابی و يا شناخت بازار تقاضای رواديد بازرگانی بکنند

تحصيلی: برای مقاطع تحصيلی بالاتر از ديپلم مدارک عمومی بعلاوه مشخصات مرکز آموزشی در کرواسی, اجازه صدور رواديد از زاگرب صادر می شود.

ترانزيت: اعتبار رواديد برای يک سال حداکثر برای اقامت يک هفته درکرواسی است. يک شنبه تا پنج شنبه از 9 تا 13

آدرس: پاسداران – گلستان پنجم – شماره 39

تلفن: 22587039-22589923

کره جنوبی

عادی: مسافران بايد رواديد 15 روزه را در تهران از سفارت اين کشور دريافت کنند و هنگام ورود ارز کافی به همراه داشته باشند. دعوتنامه رسمی از شرکت معتبر کره ای ممهور به مهر ثبت اسناد کره, يک قطعه عکس 3*3 , گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار, فتوکپی بليط رفت و برگشت, و رواديد حداکثر برای مدت سه ماه صادر می شود.

رواديد پزشکی, تحصيلی, توريستی و ورزشی داده نمی شود.

شنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا 30/11 – يک شنبه و دو شنبه از ساعت 14 تا 15

آدرس:  خ احمد قصير, نبش کوچه دوازدهم

تلفن: 88731389-88711125

کره شمالی

توريستی: پر کردن فرم مخصوص, 2 عکس, گذرنامه,  صدور رواديد به مدت 3 تا 4 هفته – شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12

بازرگانی: با دعوتنامه به قسمت بازرگانی سفارت واقع در خ ميرداماد خ کازرون شماره 9 مراجعه شود

آدرس: خ آفريقا – خ ظفر شماره 349

تلفن: 22223341  و 22221489

کنيا

انواع رواديد: سه عکس, سه فرم سفارت,  گذرنامه معتبر, 3000 ريال بابت ارسال مدارک به کنيا از متقاضی دريافت می گردد. مدت انتظار حدود دو  ماه در صورت تقاضای ارسال مدارک با دريافت 26000 ريال از طريق تلکس انجام می گردد. مدت انتظار ويزا يک ماه. يک شنبه تا پنجشنبه 8 تا 30/14

آدرس: خ آفريقا – خ هرمز ستاری – شماره 60

تلفن : 6-22270795

کوبا

پزشکی: فقط برای بيمارانی که مبتلا به بيتيليگو (پيسی) هستند

توريستی: با دليل موجه که از طرف سفارت قابل قبول باشد. هزينه اقامت در اين کشور روزانه 15 دلار محاسبه می شود.

بازرگانی: با معرفی نامه و تائيد از سوی وزارت امور خارجه ايران

آدرس: خ ميرداماد – نفت جنوبی – تابان شرقی – شماره 10

تلفن: 22257809

کلمبيا

آدرس: تهران – خ دروس – خ هدايت – خ فريار – شماره 5. يک شنبه تا پنج شنبه از 9 تا 14

تلفن: 22541981

کويت

دعوتنامه , گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار,  انگشت نگاری

رواديد کار: دعوتنامه, آزمايش ايدز و انواع بيماريهای واگيردار که جواب آن به تائيد وزارت امور خارجه رسيده باشد.

روزهای شنبه تا چهار شنبه

آدرس: خ پاسداران – گلستان ششم – جنب اتوبان – شماره 28/138

تلفن: 8-22255997

لبنان

عادی – توريستی: ارسال تلکس دعوتنامه به سفارت از سوی اقوام درجه يک در لبنان

بازرگانی: کارت بازرگانی , معرفی نامه و اساسنامه شرکت , روزنامه رسمی, يک عکس,  فتوکپی صفحات 2 تا 9 گذرنامه  و اصل گذرنامه

پزشکی: مدال معتبر دال بر اين که برای معالجه عازکم لبنان هستند و همين طور پذيرش بيمارستان و هزينه رواديد زير يک ماه 3750 تومان از يک تا سه ماه 5000 تومان و دو بار سفر 10.000 تومان

تحصيلی: داشتن پذيرش تحصيلی از يکی از دانشگاههای لبنان

آدرس: خ شهيد سپهبد قرنی , خ شهيد کلانتری , شماره 31

تلفن: 8898451

لهستان

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار, 2 قطعه عکس, 3500 تومان هزينه تلکس, مدت انتظار برای دريافت رواديد 10 روز

توريستی: تقاضانامه هر نفر به طور موردی رسيدگی می شود. هزينه رواديد توريستی 10.000 تومان

بازرگانی: دعوتنامه رسمی از سوی شرکت لهستانی به بخش بازرگانی سفارت, هزينه رواديد بازرگانی 20.000 تومان

يکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 12

آدرس: خ آفريقا, کوچه پيروز, شماره 1

تلفن: 88787262

ليبی

توريستی: 2 قطعه عکس, دعوتنامه, 1000 دلار برای 15 روز اقامت

بازرگانی: دعوتنامه از شرکت ليبيائی

شنبه تا پنجشنبه از 10 تا 30/12

آدرس: استاد مطهری, روبروی سليمان خاطر, شماره 162

تلفن: 88842572 و 88842815

مالزی

عادی – توريستی: برای مسافرت دو هفته ای رواديد لازم نيست. برای اقامت بيشتر دعوتنامه از اقوام درجه يک, فتوکپی اشتغال به کار, بليط رفت و برگشت, 2 قطعه عکس و فرم سفارت , اصل پاسپورت, مدارک ده روز قبل از سفر بايد تحويل شود. 2 فرم تکميل شود.

بازرگانی: بيش از دو هفته ارائه کارت بازرگانی, فرم سفارت, بليط رفت و برگشت, دعوتنامه شرکت در مالزی

تحصيلی: گواهی پذيرش از دانشگاههای مالزی. يک شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 11 و 14 تا 16

آدرس: خ فرشته, شماره  72

تلفن: 22044061 – 22046521

مجارستان

مدارک عمومی: گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار, دو قطعه عکس, بليط رفت و برگشت تائيد شده – انتظار برای انواع رواديد از يک ماه تا يک ماه و نيم است.

توريستی: مدارک عمومی و دعوتنامه رسمی  . افراد بالای 14 سال نياز به رواديد جداگانه دارند. رواديد برای 15 روز و حداکثر مدت اعتبار آن 6 ماه است.

بازرگانی: مدارک عمومی و همچنين دريافت معرفی نامه از قسمت بازرگانی سفارت ( خ دکتر بهشتی – خ بخارست, شماره 295 )

تحصيلی: دانشجويان پس از مکاتبه و دريافت پذيرش از دانشگاه يک ماه و نيم قبل از سفر به همراه اصل پذيرش و بليط رفت و برگشت برای دريافت رواديد به سفارت مراجعه کنند.

ترانزيت: رواديد برای 48 ساعت. داشتن رواديد مقصد که بايد کشوری در اروپای غربی باشد به همراه بليط رفت وبرگشت برای مسافران هوائی. رواديد عبوری دو طرفه احتياج به 4 قطعه عکس دارد. مدت انتظار يک ماه. يک شنبه, دوشنبه, پنج شنبه 10 تا 12

آدرس: خيابان يخچال – ميدان هدايت – كوچه شادلو – پلاك 13

تلفن: 22550482

مراکش

انواع رواديد: 4 قطعه عکس, فتوکپی گذرنامه, فرم سفارت, اجازه صدور رواديد از مراکش صادر می شود. هزينه صدور رواديد بنا به نرخ ارز تعيين می شود. تقاضای صدور رواديد تنها روزهای پنج شنبه پذيرفته می شود. متقاضيان بايد 11000 ريال هزينه تلکس بپردازند.

آدرس: بزرگراه آفريقا – ارمغان شرقی – شماره 47

تلفن: 22581378

مکزيک

تکميل فرم درخواست که بايد به زبان اسپانيائی و يا انگليسی, شرح دلايل سفر, دعوتنامه, ضمانت و تعهد مالی, عکس و فتوکپی گذرنامه و شناسنامه, اگر متقاضی همسر و يا فرزندان مکزيکی داشته باشد بايد قباله ازدواج و شناسنامه اطفال را ارائه کند, بليط رفت و برگشت

مهلت دريافت رواديد 90 روز به طول خواهد انجاميد در صورت صدور رواديد متقاضی مستلزم پرداخت وجه با توجه به تعرفه است.

آدرس: آفريقا – خيابان 24

تلفن: 6-22055374

نروژ

عادی – توريستی: در حال حاضر رواديد توريستی صادر نمی شود

بازرگانی: تلکس دعوت از شرکت نروژی معتبر, فرم سفارت, گذرنامه معتبر

تحصيلی: گواهی پذيرش از دانشگاه نروژی – تنها متقاضيان دارای فوق ديپلم و تافل می توانند رواديد دريافت کنند

دريافت فرم و تحويل مدرک دوشنبه, سه شنبه, از ساعت 10 تا 13

تحويل گذرنامه دوشنبه تا سه شنبه از ساعت 10 تا 13

آدرس: پاسداران, کوهستان هشتم, ارغوان شرقی, شماره 412

تلفن: 22589376-22581467

نيجريه

عادی – توريستی: دعوتنامه به درخواست ميزبان و از سوی وزارت کشور نيجريه به سفارت فکس يا تلکس می شود, 3 عکس, 3 فرم سفارت, گذرنامه با بيش از 6 ماه اعتبار

بازرگانی: رجوع شود به شرايط توريستی. يک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا 30/15

آدرس: خيابان خالد اسلامبولی – خيابان 31 شماره8

تلفن:  36-88774921

نيوزيلند

عادی – توريستی: فقط وابستگان درجه اول افراد تبعه يا مقيم نيوزيلند, فرم کامل شده دعوت از طرف ميزبان با تائيد اداره مهاجرت نيوزيلند, بليط رفت و برگشت, 1 عکس, هزينه صدور رواديد, هزينه اقامت برای حداقل يک سال 10.000 دلار نيوزيلند

بازرگانی: دعوتنامه از شرکت نيوزيلندی با شرح کامل فعاليتها, فرم سفارت, يک عکس, بليط رفت و برگشت, هزينه صدور رواديد352000 ريال

تحصيلی: دانشجويان ايرانی نمی توانند مستقيما وارد دانشگاههای نيوزيلند شوند. برای تحصيل در مقطع ليسانس در اين کشور دانشجويان بايد ابتدا يک دوره انتقالی را در کالج بگذرانند و سپس واحد های گذرانده خود را به يک دانشگاه انتقال دهند. بعضی از مدارس پلی تکنيک در نيوزيلند عملا مانند دانشگاه عمل می کنند و قادرند دانشگاه را تا مقطع ليسانس بپذيرند. برای تحصيل در مقطع های بالاتر از ليسانس گرفتن پذيرش از دپارتمان مربوط در دانشگاه ضروری است شهريه دانشگاهها و مدارس نيوزيلند بر حسب رشته و مقطع و طول دوره تحصيل متفاوت است. برای اطلاع بيشتر با سفارت تماس بگيريد.

شهريه تحصيل برای يک دوره ممکن است در هر مدرسه متفاوت باشد. هزينه زندگی برای يک دانشجو به طور متوسط معادل 12000  دلار نيوزيلند در سال است. برای رشته های پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, حقوق و روانشناسی در مقطع ليسانس دانشجوی خارجی پذيرفته نمی شود. ورود به کليه رشته های ديگر در فهرستی که سفارت ارائه کرده, آزاد است.

اداری و امور بازرگانی: يک شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 15

رواديد: يک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه 30/8 تا 12

آدرس: خيابان قائم مقام فراهانی, کوچه ميرزا حسنی شماره 29

تلفن: 88715083-88715061

ونزوئلا

مدارک عمومی: بليط رفت و برگشت يا ادامه مسافرت به کشور ديگر, يک عکس جديد, فرم سفارت, ترجمه رسمی کليه مدارک به اسپانيولی يا انگليسی, گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار, انجام مصاحبه با بخش کنسولی سفارت

توريستی: پر کردن فرم بانکی سفارت, گواهی کار با ذکر حقوق, گواهی محضری تقبل هزينه اقامت از سوی دعوت کننده, ارائه مدارک مربوط به اموال غير منقول به علاوه مدارک عمومی برای صدور رواديد 30 دلار نقدا از متقاضی دريافت می گردد. زمان انتظار برای دريافت رواديد 3 تا 4 روز

بازرگانی: ارائه نامه از شرکت يا موسسه ايرانی دال بر هدف از مسافرت يا دعوتنامه از شرکت ونزوئلا يا تقبل کليه هزينه ها, افرادی که با هزينه شحصی مسافرت می کنند بايد مدارک کافی دال بر توانائی مالی داشته باشند. کليه مدارک بايد به انگليسی يا اسپانيولی ترجمه شده باشد.

يک شنبه تا پنج شنبه از 30/8 تا 14 با  وقت قبلی

آدرس: خ احمد قصير, کوچه نهم, شماره 31

تلفن: 88715185 – 88714246 – 88714262

هلند

شرايط رواديد برای مسافرت به منطقه کشورهای بلژيک, پرتغال, فرانسه, آلمان, لوگزامبورگ,  هلند و اسپانيا که به منطقه شنگن معروفند بين يک تا 90 روز اقامت با سفر عبوری از برخی کشورهای منطقه: رواديد کوتاه مدت يا مسافرت به منظور توريستی, تجارتی, خانوادگی, طول  اقامت از تاريخ اولين ورود نبايد در هر نيم سال از سه ماه تجاوز کند. به ضميمه درخواست برای صدور رواديد مدارک بايد به سفارت کشور مورد نظر ارائه شود. بدون اين که محل اول مورد نظر باشد. اگر قصد اقامت در هيچ يک از کشورهای منطقه را نداشته باشيد بايد مدارک به سفارت کشور مقصد داده شود. قبل از مراجعه به سفارت خانه های منطقه شنگن بايد رواديد کشور مقصد را دريافت کرده باشيد.

عادی – توريستی: گذرنامه يا اجازه نامه مسافرت که توسط تمامی کشورهای عضو منطقه به رسميت شناخته شده باشد.  ( با حداقل سه ماه اعتبار) به علاوه گذرنامه يا اجازه نامه همسر متقاضی در صورت تاهل ارائه شود. يک فرم درخواست رواديد پر شده بعلاوه يک قطعه عکس گذرنامه ای, اثبات دارا بودن امکان مسافرت (بليط رفت و برگشت با هواپيما)  و يا بليط وسيله حمل و نقل زمينی که با آن شخص متقاضی می تواند از منطقه شنگن خارج شده  و به کشور ديگر وارد شود. اثبات دارا بودن بيمه درمانی معتبر. در موارد ويژه ممکن است ارائه مدارک ديگری نيز لازم باشد.

توريستی: ارائه مدارکی که نشان دهد در کشوری که سفر می کنيد محل سکونت وجود دارد ( مثل رزور در هتل, اجاره نامه و غيره ) و علاوه بر آن ارائه مدارک لازم برای تامين هزينه اقامت (ارائه گواهی بانک در خارج يا ارائه ارز معتبر خارجی و يا چک مسافرتی )

درصورتی که جهت ديدار اقوام مسافرت می کنيد دعوت نامه رسمی به نام متقاضی به امضای شخص ميزبان که به تائيد مقامات صلاحيت دار رسيده باشد و اطمينان لازم را بدهد که ميزبان تمامی هزينه های عمومی را متقبل می شود, ضروری خواهد بود. آخرين فيش حقوقی معرف در هلند, دعوتنامه با امضاء و مهر پليس و شهرداری محل نيز ضروری است.

بازرگانی: دعوتنامه شرکت هلندی با تقبل هزينه ها و ضمانت بازگشت مستقيما به سفارت تلکس يا فکس شود. کارت بازرگانی, کارمند شرکت اولين و آخرين فيش حقوقی که به بيمه می رود. يک فرم بازرگانی, مدرکی دال بر رابطه بازرگانی, 3 فرم, دو عکس

آدرس: استاد مطهری, خ سربداران, کوچه جهانسوز, شماره 36

تلفن: 2-8896011 و 8896207 و 8892318

هند

عادی – توريستی: فرم سفارت, کپی بليط رفت و برگشت, 3 عکس, اصل گذرنامه ( مدارک به شعبه رواديدی سفارت تحويل شود. ) حداکثر رواديد توريستی يک ماه است. دريافت رواديد يک يا دو روز بيشتر طول نمی کشد.

تحصيلی: گواهی پذيرش از دانشگاه هندی . تحويل و دريافت مدارک بايد توسط خود شخص انجام گردد.

ترانزيت: رواديد کشور مقصد لازم است. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 11

آدرس: خ مير عماد, نبش کوچه نهم, شماره 46

تلفن: 5-88755102 و 6- 88755103

يمن

انواع رواديد : ابتدا درخواست و کپی صفحات اطلاعات گذرنامه به سفارت تحويل شود, بليط رفت و برگشت, 4 عکس, دفترچه حساب بانکی با حداقل معادل 1000 دلار در آن, پرداخت 10 دلار يا معادل آن برای هزينه صدور رواديد. شنبه تا پنجشنبه 30/8 تا 14

آدرس: خ خالد اسلامبولی, خ 10 – شماره 2

تلفن: 2-22042701 و 22048619

يونان

توريستی: گواهی اشتغال, بليط, دو عکس, مدرکی دال بر توانائی مالی, فرم سفارت, رواديد برای مدت 10 تا 15 روز صادر می شود. برای افراد زير 30 سال بيشتر دقت شود.

بازرگانی: دعوتنامه از شرکت يونانی با معرفی نامه از شرکت معتبر ايرانی, دو عکس, در صورت قبولی ظرف 24 ساعت و برای حداکثر 3 ماه صادر می شود.

ترانزيت: رواديد کشور مقصد, رانندگان ترانزيت با معرفی نامه از شرکت حمل و نقل. رواديد ترانزيت برای مدت 48 ساعت و رواديد رانندگان برای 8  روز رفت و برگشت صادر می شود. هزينه صدور رواديد تا 30.000 ريال

دوشنبه تا پنجشنبه 30/9 تا 12

آدرس: خ آفريقا – خ نيلوفر

تلفن: 22053784 –22050533

شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها ( الف )

شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها (ب تا ز )

Advertisements

4 پاسخ به “شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها ( س تا آخر )

  1. salam man yek soal dashtam man az tarafe yek doste internety ke unani hast davat name daram ke baraye safare toristy be unan beram aya ehtiaj be esbat tavane mali hast on mano dar davatname tazmin mali karde mishe begin che madareki mikhad

  2. salam man az tarigh ye ashna tonestam ye visa 15 roze vase yonan begiram hala ke mikham beram momken hast to fordga joloye mano begirn va nazaran beram ya inke to fordgah yonan jolo mano begiran man 25 salam hast va davatname nadaram ke dar sorat lozom neshon bedam chon az tarigh kasi visa gereftam agar dar in zamine mitonid komakam konid mamnon misham

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s