شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها (ب تا ز )


بحرين

انواع رواديد: اصل دعوتنامه رسمي كه به تأييد اداره مهاجرت بحرين رسيده باشد. اصل گذرنامه، يك قطعه عكس، فرم سفارت، 2000 تومان

شنبه تا چهارشنبه 30/8 تا 30/14 پنجشنبه ها تا 13.

آدرس: خيابان خالد اسلامبولي خيابان سي و يكم خيابان شانزده

تلفن: 6-88880275 و 88773383 88772079

برزيل

عادي توريستي: 2 فرم سفارت، 3 قطعه عكس، گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار، ترجمه رسمي گواهي اشتغال به كار در ايران به زبان انگليسي و تأييد شده توسط وزارت امور خارجه،‌ در صورت مثبت بودن جواب عملكرد حساب بانكي شش ماه گذشته و فتوكپي صفحات مهر شده پاسپورت، مبلغ 15000 تومان هزينه تلكس، درخواست رواديد توسط تلكس فرستاده و طي يك ماه پاسخ داده ميشود. در صورت مثبت بودن جواب ارائه بليط رفت و برگشت و 12000 تومان هزينه رواديد مورد نياز است.

بازرگاني: دعوتنامه از شركت برزيلي بايد مستقيماً به شماره فاكس يا تلكس سفارت فرستاده شود. 2 فرم سفارت، سه قطعه عكس و بقيه مدارك مانند توريستي 36000 تومان هزينه رواديد،‌ يكشنبه تا پنجشنبه 10 تا 13.

آدرس: خيابان ونك، شماره 58

تلفن: 88773498 88775175

برونئي

سفارت اين كشور در تهران هنوز آمادگي صدور رواديد را ندارد.

آدرس: تهران، خيابان ظفر، بين جردن و وليعصر، شماره 318

تلفن: 22228196 22221979

بلژيك

عادي-توريستي: دعوتنامه، ورقه مالياتي يا فيش حقوق دعوت كننده، سه عكس، فرم سفارت، بليط رفت و برگشت يكماهه 10800 تومان و براي سفر دو ماهه 14400 تومان.

بازرگاني: دعوتنامه از شركت بلژيكي با ذكر علت و مدت سفر، صدور رواديد براي ايرانيان رايگان است. يكشنبه و دوشنبه و سه شنبه از 30/8 تا 30/11.

آدرس: الهيه، خيابان فرشته، خيابان شبديز، كوچه بابك، شماره 3

تلفن: 22040733 22044574

بلغارستان

عادي توريستي: دعوتنامه رسمي، فرم سفارت، يك عكس، گذرنامه معتبر.

بازرگاني: دعوتنامه رسمي تجاري، يك قطعه عكس، گذرنامه معتبر

تحصيلي: پذيرش از دانشگاه بلغارستان، ترجمه مدارك و معدل ديپلم بالاي 15، تقاضا ميبايست از اول فروردينتا 9 تير ماه به سفارت تسليم شود.

ترانزيت: گذرنامه معتبر، رواديد مقصد يك قطعه عكس هزينه رواديد يكسره براي 30 ساعت 16000 ريال و براي دو سره 18000 ريال ميباشد.

رانندگان ميتوانند با هزينه 65000 ريال رواديد مكرر دريافت كنند. يكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12.

آدرس: خيابان شهيد عباسپور (توانير)، نظامي گنجوي،‌ شماره 82

تلفن: 88774662 88775037

بنگلادش

به جز مقامات دولتي ويزا داده نميشود.

بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر بازرگاني در بنگلادش- مصاحبه با متقاض ويزا، فرم سفارت، دو قطعه عكس.

شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 30/15

آدرس: خيابان گاندي خيابان پنجم پلاك 25

تلفن: 88773980 88772979

بوركينافاسو

انواع رواديد: 4 قطعه عكس،‌گذرنامه معتبر، هزينه صدور رواديد، 4500 ريال، اعتبار استفاده از رواديد براي 15 روز تا يك ماه.

يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 14.

آدرس: بزرگراه آفريقا تابان غربي پلاك 25

تلفن: 22225295

بوسني و هرزگوين

سفر به اين جمهوري احتياجي به اخذ رواديد قبلي ندارد و مسافران ميتوانند از طريق جمهوري كرواسي به بوسني عزيمت كنند.

آدرس: تهران، خيابان دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، شماره 17

تلفن: 88737774 88739030

پاكستان

عادي توريستي: فتوكپي گذرنامه شناسنامه يك قطعه عكس مبلغ 5000 تومان

بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر

تحصيلي: فقط با داشتن بورسيه با تأييد وزارت امور خارجه. دوشنبه- سه شنبه 9 تا 11.

آدرس: خيابان دكتر فاطمي، جمالزاده شمالي، نبش اعتمادزاده، شماره 1.

تلفن: 9934332 9934334

پرتغال

عادي توريستي: دعوتنامه رسمي و يا آدرس كامل معرف معتبر در پرتغال، فرم سفارت، 2 عكس، گواهي اشتغال به كار، فتوكپي شناسنامه،‌‌‏‌ فتوكپي گذرنامه، رواديد بين 15 تا 20 روز با دستور وزارت امور خارجه صادر ميشود. فتوكپي از صفحات رواديد قبلي گذرنامه. گرفتن وقت قبلي الزامي است.

بازرگاني: دعوتنامه رسمي از شركت پرتغالي و مدارك توريستي.

دوشنبه و چهارشنبه از 10 تا 12 .

آدرس: خيابان شهيد عباسپور (توانير)، نظامي گنجوي، شماره 30

تلفن: 88772132 88771380

تايلند

عادي توريستي: گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، فتوكپي از صفحات 2 تا 13، دو قطعه عكس، فتوكپي بليط رفت و برگشت.

بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي، دو برگ فرم ويزا زمان مراجعه تا صدور ويزا 4 روز است.

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12.

آدرس: خيابان بهارستان، روبروي بيمارستان طرفه، كوچه باشگاه، شماره 4

تلفن: 77537708 77531433

تركمنستان

عادي توريستي: دعوتنامه از فرد مقيم تركمنستان، 2 قطعه عكس،‌ فرم سفارت، فيش بانكي به حساب شماره 3010 بانك ملي شعبه كاشف، 30 دلار براي يكماه و 60 دلار براي دوماهه.

بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي

ترانزيت: معرفي نامه از وزارت خارجه، 2 قطعه عكس براي 6 ماه مبلغ 240 دلار. روزهاي مراجعه براي رانندگان يكشنبه و سه شنبه از 9 تا 11و

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 تا 11.

آدرس: خيابان ملك، شماره 8

تلفن: 22542178

تركيه

عادي توريستي: رواديد براي ايرانيان در هنگام ورود در فرودگاه صادر ميشود كه اعتبار آن 3 ماه است. براي تجديد رواديد متقاضيان بايد هر 3 ماه يكبار از تركيه خارج و در موقع ورود مجدداً رواديدي 3 ماهه دريافت كنند.

بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي.

تحصيلي: كنكور براي متقاضيان در سفارت تركيه در تهران گرفته ميشود، پس از موفقيت ودريافت نامه قبول رواديدي بكساله داده ميشود. مبلغ 100 دلار براي شركت در كنكور. يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 16.

آدرس: فردوسي، روبروي بانك ملي

تلفن: 33118997 33115299

تونس

تقاضاي رواديد با ارائه فرم پر شده سفارت، فتكپي از صفحات 1 تا 8 گذرنامه، سه عكس،‌ هزينه صدور رواديد 20000 ريال و مدت انتظار يك ماه.

شنبه تا پنجشنبه از 9 تا 30/14.

آدرس: خيابان آفريقا، كوچه تور، شماره 73.

تلفن: 22057583 22050203

جمهوري عربي دموكراتيك صحرا

آدرس: ميدان محسني، خيابان نظري، ميدان فرحناز، كوچه بن بست آذرگان، پلاك 2

تلفن: 22228297 22224350

چك

تحصيلي: گواهي پذيرش از دانشگاه، گواهي داشتن توانائي مالي و پرداخت يك سال شهريه دانشگاه، مدارك تحصيلي قبلي، شهريه دانشگاه، مدارك تحصيلي قبلي، مشخص شدن خوابگاه دانشجو، فرم مخصوص، چهار قطعه عكس، برگه عدم سوء پيشينه اين مدارك براي تصميم گيري نهايي به پراگ فرستاده ميشود.

ويزاي توريستي: به هيچ عنوان صادر نميشود و ويزاي تجارت به شرط تجارت در شركت معتبر و دعوتنامه رسمي به تأييد دو طرف.

ويزاي تجاري: متقاضيان ويزاي تجاري بايد از شركت تجاري بايد از شركت تجاري چكي دعوتنامه را تهيه و اصل دعوتنامه كه به مهر و امضاء پليس چك رسيده باشد را به سفارت ارائه دهند.

ويزاي ترانزيت: ويزاي شنگن به افراد درجه 1 با دعوتنامه و هر ماه 1500 دلار دريافت شده و بعد ويزا صادر ميشود.

رواديد ملاقات: فرم تقاضاي ويزا كه به زبان انگليسي تايپ شده و عكس ها در محل مربوطه چسبانده گردد، 2 قطعه عكس 4*3 كه با عكس گذرنامه جديد توسط صاحب گذرنامه امضاء شده باشد. گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار و حتماً گذرنامه جداگانه داشته باشند. بليط هواپيما و تاريخ رفت و برگشت حتماً تأييد شده باشد، زيرا اعتبار ويزا بر مبناي آن خواهد بود. ويزاي ترانزيت حداكثر براي مدت 2 روز و فقط به رانندگان بين المللي داده ميشود. مدت ويزا حداكثر ميتواند 30 روز باشد. سفارت جمهوري چك در تهران علاوه بر اصل دعوتنامه ممكن است مدارك ديگري هم در اين رابطه از متقاضي درخواست نمايد كساني كه قصد گرفتن ويزا جهت ملاقات را دارند بايد دعوتنامه از هر نفر بالغ بر 1500 دلار آمريكايي بعنوان وديعه دريافت كرده و در قبال آن رسيد رسمي صادر ميكند. وديعه پس از اتمام مسافرت و بازگشت به ايران و با حضور شخص و قبض رسيد وديعه و ويزاي استفاده شده قابل استرداد خواهد بود.

عودت وديعه حداكثر تا يكسال پس از بازگشت به ايران امكانپذير است و پس از يكسال وديعه به كشور جمهوري چك منتقل و استرداد آن به هيچ وجه ممكن نخواهد بود. سفارت در رد يا قبول هرونه دعوتنامه اي بدون دليل مختار ميباشد. پس از تكميل كليه مدارك و تحويل به سفارت چك رسيد دريافت و حداقل پس از يك هفته ويزا صادر خواهد شد. روزهاي يكشنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا 14 و جهت اخذ ويزا از ساعت 9 تا 13.

آدرس: خيابان ميرزاي شيرازي، كوچه ميرزاحسني، شماره 15

تلفن: 88716720 فاكس: 88717858

چين

عادي توريستي: گذرنامه معتبر تا حداقل 6 ماه، فرم سفارت، يك عكس، بليط رفت و برگشت، مدارك توريستي.

تحصيلي: پذيرش از دانشگاه چين- براي اطلاعات بيشتر از دانشگاهها به بخش فرهنگي سفارت مراجعه فرمائيد.

ترانزيت: رواديد با دعوتنامه از كشور مقصد و يا داشتن يادداشت دولتي. هزينه صدور رواديد يك هفته اي 40000 ريال. شنبه، سه شنبه از ساعت 50/8 تا 10.

آدرس: خيابان پاسداران، نارنجستان هفتم، شماره 13.

تلفن: 1-88031240

دانمارك

عادي توريستي: فقط به بستگان درجه اول افراد مقيم دانمارك، با ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه با يكسال اعتبار، فرم و نوبت دريافت كنند. در روز مصاحبه مدارك زير ارائه شود: گذرنامه، اصل شناسنامه، سند ازدواج،‌گواهي اشتغال به كار، فرمهاي سفارت، فتوكپي كارت اقامت و شماره پرسنلي، تلفن يا آدرس متقاضي، مبلغ 7500 تومان كه فرمها و گواهي اشتغال به كار استرداد نميشوند.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت دانماركي به سفارت، فرم سفارت، ارائه كارت بازرگاني و اعلاميه روزنامه رسمي براي متقاضيان جديد مدارك دال بر سابقه همكاري با شركت دانماركي و مبلغ 7500 تومان.

ترانزيت: مسافريني كه عازم اروپاي شمالي از طريق دانمارك هستند،‌ نياز به اخذ رواديدي عادي ميباشند.

مراجعه: دوشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12.

آدرس: پاسداران، بعد از فرمانيه، خيابان بوستان، پلاك 5

تلفن: 22030009 2261363 2267020

فاكس: 22052688 2212784

روسيه

عادي توريستي: دعوتنامه، 3 قطعه عكس، فرم سفارت، هنگام صدور رواديد توريستي مسكو كارت اقامت در هتل توسط كنسولگري صادر ميشود كه مسافر ملزم به ارائه آن همراه با رواديد معتبر در فرودگاه مسكو خواهد بود.

ترانزيت: مسافراني كه از طريق مسكو عازم يكي از جمهوري هاي تازه استقلال يافته هستند بايد قبلاً در مبدأ رواديدي ترانزيت را اخذ كرده باشند، زيرا در فرودگاه مسكو براي اين مسافران رواديد ترانزيت صادر نميشود و مسافر برگشت داده ميشود. هزينه رواديد يك ماهه 50 هزار تومان، يك ساله 85 هزار تومان، رواديد ترانزيت 60 هزار تومان، ترانزيت عبوري 50 هزار تومان يك ساله.

يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12.

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو، روبروي در اصلي سفارت.

تلفن: 6671163 6671161

روماني

توريستي: دعوتنامه از يك فرد مقيم روماني، گذرنامه معتبر، هزينه صدور رواديد، 120000 ريال.

بازرگاني: دعوتنامه شركت ثبت شده در روماني، افرادي كه سابقه بازرگاني با روماني را دارند ميتوانند رواديد مكرر تهيه نمايند.

ترانزيت: رواديد كشور مقصد و بيمه اتومبيل، براي رانندگان ترانزيت معرفي نامه از شركت حمل و نقل با ذكر مقصد.

نمايشگاهي: تلكس از اتاق بازرگاني روماني، يكشنبه و سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 9 تا 14.

آدرس: دروازه شميران، خيابان شهيدحسن مشكي (فخر آباد) شماره 12.

تلفن: 7760959 77509309

ژاپن

توريستي: دعوتنامه از طرف فرد مقيم ژاپن، ضمانت نامه از طرف اتباع ژاپني (در اين ضمانت نامه، ضامن بايد متعهد شود موراد زر را به انجام ميرساند: رعاي مقررات و قوانين ژاپن، تحمل هزينه هاي لازم از قبيل هزينه اقامت و بازگشت متقاضي به ميهن خويش، بازگشت متقاضي به مينهن خود طبق برنامه اي باشد كه از قبل مشخص شده است، متقاضي حق اشتغال به كار ندارد) تاريخ صدور مدارك فوق نبايد از سه ماه گذشته باشد. اگر دوازده ماه گذشته از ژاپن خارج شده ايد صلاحيت درخواست رواديد را نداريد.

زمان تحويل فرم درخواست رواديد 30/9 تا 30/11 روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه است ( به استثناي تعطيلات رسمي). همراه با تحويل فرم درخواست اصل مدارك و رونوشت آنها به انضمام دو قطعه عكس به سفارت ارائه شود. پس از بررسي اصل مدارك به متقاضي عودت خواهد شد.

بازرگاني: دعوتنامه از يك شركت ژاپني، يك نامه مأموريت از طرف شركت يا سازماني كه متقاضي به آن تعلق دارد، مدارك تجاري مبني بر اثبات معاملات تجاري بين دو شركت ايراني و ژاپني، تأييديه بليط رفت و برگشت، در موقع لزوم متقاضي بايد مداركي چون معرفي نامه از طرف اتاق بازرگاني، يك نسخه گواهي ثبت شركت، ترازنامه شركت و غيره به سفارت ارائه نمايد. براي متقاضيان تجارت كوتاه مدت Short Term Business رواديد ديدار موقت صادر خواهد شد. با رواديد ديدار موقت به هيچ وجه اجازه كار نداريد.

اخذ گواهي صلاحيت Certificate of Eligibility از طرف اداره مهاجرت به وسيله كارفرما در ژاپن، پس از اخذ گواهي صلاحيت، كارفرما بايد آن را براي متقاضي رواديد كار در ايران ارسال كند، پس از دريافت گواهي صلاحيت در ژاپن متقاضي ميتواند جهت اخذ رواديدي كار به سفارت ژاپن در تهران مراجعه نمايد، يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 11.

اجازه كار: اخذ گواهي صلاحيت از اداره مهاجرت ژاپن به وسيله كارفرما در ژاپن. متقاضي ميبايست با اين گواهي به سفارت مراجعه كند.

صندوق پستي: 418-11365

تلفن: 88713396 88717923

شرايط اخذ ويزاي پزشكي: گواهي پزشكي ايراني جهت لزوم مداوا در خارج از كشور و دليل انتخاب كشور ژاپن،‌ تأييد بيمارستان وكلينيك در ژاپن يا برنامه مداوا و رزرو تخت، ضمانت نامه از طرف يك فرد ژاپني يا فرد خارجي مقيم قانوني و يا سفارت ايران در توكيو، بليط رفت و برگشت تأييد شده و ارائه توان مالي جهت هزينه هاي مداوا.

اجازه كار: اخذ گواهي صلاحيت از اداره مهاجرت ژاپن بوسيله كارفرما در ژاپن متقاضي ميبايست با اين گواهي به سفارت مراجعه كند.

آدرس: بخارست،‌ نبش خيابان 5

تلفن: 88713396 و 3-88717922 فاكس: 88862515

صندوق پستي: 814-11365 تلكس: TAIS IR 212757

شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها ( الف )

شرايط صدور رواديد در ديگر كشورها ( س تا آخر )

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s